Vuokra-avustus kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen käytön tukemiseen

Vuokra-avustukseen ovat oikeutettuja ensisijaisesti lohjalaiset lajijärjestöt, joiden harjoittamalle lajille liikuntatoimella ei ole osoittaa lainkaan lajin edellyttämiä kunnallisia harjoitustiloja tai tiloja ei ole tarjolla riittävästi. Vuokratuki kohdennetaan liikunnan olosuhteeseen, ohjattuun harjoitustoimintaan, kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisen liikuntatilaan, jota käyttävät lapset ja nuoret. Vakiovuorojakso on elokuusta toukokuulle jatkuva jakso, joka sisältää syys- ja kevätkauden.

Jos haluat täyttä tulostettavan version lataa tästä PDF-muotoinen.

Tiedot hakijasta sekä yhteyshenkilön tiedot

Seuran / järjestön nimi

Sähköposti

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Pankkiyhteystieto

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön lähiosoite

Yhteyshenkilön postinumero ja postitoimipaikka

Haemme vuokratukea seuraavaan käytössämme olevaan, edellä esitetyt kriteerit täyttävään liikuntatilaan

Liikuntatilan nimi

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Käytettävissä oleva(t) tila(t)

Käytettävissä olevan tilan / olevien tilojen koko (m2)

Liikuntatilan käyttötuntihinta (€/h)

Kokonaiskustannukset lasten/nuorten harjoitusvuoroista viikossa (€)

Kokonaiskustannukset lasten/nuorten harjoitusvuoroista koko vakiovuorojaksolla (€)

Liikuntatilan käyttömääriin, käyttäjiin ja suoritteisiin liittyviä kysymyksiä

Seuran / järjestön varaamat lasten/nuorten käyttöviikot koko vakiovuorojaksolla (kpl)

Seuran / järjestön varaamat lasten/nuorten käyttötunnit viikossa (h)

Seuran / järjestön varaamat lasten/nuorten käyttötunnit koko vakiovuorojaksolla (h)

Harjoitusvuorojen käyttäjiä (lapset/nuoret) viikossa (eri henkilöitä)

Harjoitusvuorojen käyttäjiä (lapset/nuoret) koko vakiovuorojaksolla (eri henkilöitä)

Harjoitusvuorojen suoritemäärät (lapset/nuoret) viikossa
(esim. jos 20 lasta/nuorta käy harjoituksissa 3×/ vko, syntyy 60 suoritetta)

Harjoitusvuorojen suoritemäärät (lapset/nuoret) koko vakiovuorojaksolla

Seuran jäsen- / kausi- / kuukausimaksujen suuruus

Seuran jäsen- / kausi- / kuukausimaksun suuruus tällä hetkellä

Seuran jäsen- / kausi- / kuukausimaksun suuruus seuraavalle kaudelle (tuen myöntämisen jälkeen)

Lisäselvityksiä

Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen vuokra-avustushakemukset valmistelee ja esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus vuosittain toukokuussa. Vuokra-avustuksista päättää Lohjan vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto kesäkuussa. Se myös ilmoittaa hakijoille päätöksistä. Vuokra-avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille joulukuussa.

 
Sitoumus:
Avustuksen saaja sitoutuu vastaamaan Lohjan Liikuntakeskuksen loppuvuodesta lähettämään vuokra-avustuksen vaikuttavuutta kartoittavaan kyselyyn ennen avustuksen maksamista joulukuussa