Sopimusehdot

Lohjan kaupungin koulujen, liikuntahallien ja liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajankäyttö

Vuorojen peruutus

Vakiovuorovaraus on sitova, eikä siitä voi peruuttaa yksittäisiä vuoroja. Mikäli varaaja lopettaa myönnetyn vuoron kesken sopimuskauden, on siitä tehtävä ilmoitus sähköpostitse lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi tai kirjeitse peruutusilmoitus Lohjan liikuntakeskuksen liikuntapaikkasihteerille. Näin vakiovuoro menetetään ja vuoroa täytyy hakea uudestaan, jos aiemman haluaa takaisin. Vakiovuoron siirtäminen toiselle yhteisölle tai henkilölle on kiellettyä ja johtaa vuoron menettämiseen.

Yksittäisvuorovaraus on sitova ja se tulee perua 24h ennen vuoron alkamista. Lohjan Liikuntakeskus Oy:llä on oikeus peruuttaa yksittäisvuoro tarvittaessa.

Tapahtumavuorovaraus on sitova ja se tulee perua 14vrk ennen tapahtuman alkamista. Lohjan liikuntakeskus Oy:llä on oikeus peruuttaa tapahtumavuoro tarvittaessa.

Tilan käyttäjän vastuu

Tilojen käyttäjän on huolehdittava seuraavaa:
- Varaaja/vuokraaja on myönnetyn liikuntapaikan ensisijainen käyttäjä ja vastuujärjestäjä. Paikan vuokraaminen edelleen ilman LLK Oy:n lupaa kolmannelle toimijalle on kielletty.
- Liikuntasalissa käytetään vain sisäliikuntaan tarkoitettuja jalkineita ja liikuntavälineitä
- Käytön jälkeen tilat jäävät moitteettomaan kuntoon ja välineet palautetaan niille osoitetuille paikoille
- Sisäliikuntatiloissa vuoronvaihto aika on 5min sisällä olevan vuoron lopusta
- Pukuhuonetiloista tulee poistua viimeistään 30 minuuttia vuoron päätyttyä
- Liikuntasalin yhteydessä olevia näyttämötiloja ei käytetä, ellei käytöstä ole sovittu erikseen koulun rehtorin kanssa
- Ulko-ovet tulee olla lukittuina koko vuoron ajan, eikä oven väliin saa jättää mitään esineitä niistä aiheutuvan hälytyksen takia.

Vakiovuoron seuranta

Liikuntakeskus seuraa tilojen käyttöastetta. Mikäli vakiovuoro on tyhjillään, tulee se luovuttaa muiden käyttäjien varattavaksi.  Toistuvasti käyttämättä jääneet vuorot voivat johtaa vuoron menetykseen.

Järjestyshäiriöt ja omaisuusvahingot

Kaikista järjestyshäiriöistä ja omaisuusvahingoista tulee tehdä ilmoitus Lohjan liikuntakeskus Oy:n sähköpostiin lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi. Tilojen käyttäjä on velvollinen korvaamaan hänen vastuullaan tiloissa olevien aiheuttamat mahdolliset vahingot.
Tupakan, alkoholin, nuuskan ja muiden huumausaineiden käyttö liikuntatiloissa on kielletty.

Tilojen turvallisuusohjeet

Selvitä varaamasi tilan virallinen osoite ja mielellään pääoven koordinaatit. Koordinaatit löytyvät sisäliikuntatilan ilmoitustaululta. Muista onnettomuus ja ensiaputilanteissa ohjata opastus. Selvitä varaamasi sisäliikuntatilojen varauloskäynnit. Jokaisella käyttäjällä tulee olla ryhmän kokoon suhteutettuna esiapuvarustus itsellään. Varmista, että vuorollesi ei tule ulkopuolisia henkilöitä. Mikäli varkaus on tapahtunut soita 112 ja kerro mitä ja missä on tapahtunut. älä koske murto tai muihin selkeisiin rikospaikkoihin. Tulipalon sattuessa sammuta, pelasta, rajoita ja ilmoita.