Sopimusehdot

Lohjan kaupungin liikuntapaikkojen tapahtumahakemuksen sopimusehdot

Tapahtumankäyttäjän vastuu

Ulkoalueiden käyttäjän on huolehdittava seuraavaa:

- Varaaja/vuokraaja on myönnetyn liikuntapaikan ensisijainen käyttäjä ja vastuujärjestäjä
- Paikan vuokraaminen edelleen ilman LLK Oy:n lupaa kolmannelle toimijalle on kielletty
- Käytön jälkeen liikuntapaikat jäävät moitteettomaan kuntoon ja välineet palautetaan niille osoitetuille paikoille
- Ulkoliikuntapaikoissa vuoronvaihto aika on 5min sisällä olevan vuoron lopusta
- Pukuhuonetiloista tulee poistua viimeistään 30 minuuttia vuoron päätyttyä. Epäsiistiin kuntoon jätetyistä pukukopeista perimme 100€ siivousmaksua. Kotijoukkue vastaa myös vastustajajoukkueen vaihtoaition ja pukutilojen siisteydestä

Sisäliikuntatilojen käyttäjän on huolehdittava seuraavaa:

- Varaaja/vuokraaja on myönnetyn liikuntapaikan ensisijainen käyttäjä ja vastuujärjestäjä. Paikan vuokraaminen edelleen ilman LLK Oy:n lupaa kolmannelle toimijalle on kielletty
- Liikuntasalissa käytetään vain sisäliikuntaan tarkoitettuja jalkineita ja liikuntavälineitä
- Käytön jälkeen tilat jäävät moitteettomaan kuntoon ja välineet palautetaan niille osoitetuille paikoille
- Sisäliikuntatiloissa vuoronvaihto aika on 5min sisällä olevan vuoron lopusta
- Pukuhuonetiloista tulee poistua viimeistään 30 minuuttia vuoron päätyttyä
- Liikuntasalin yhteydessä olevia näyttämötiloja ei käytetä, ellei käytöstä ole sovittu erikseen koulun rehtorin tai Liikuntakeskuksen kanssa
- Ulko-ovet tulee olla lukittuina koko vuoron ajan, eikä oven väliin saa jättää mitään esineitä niistä aiheutuvan hälytyksen takia

Tapahtuman peruutus

Kaikki tapahtumahakemukset tulee peruuttaa kirjallisesti lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi Mikäli tapahtumaan on aikaa alle 24h, ilmoitathan peruutuksesta Tennarin asiakaspalveluun 019 369 1803

Syntymäpäivävaraus: Syntymäpäiviä haetaan tapahtumahakemuksella. Ne eivät syrjäytä vakivuoroja tai yksittäisiä vuoroja. Syntymäpäivien tapahtumanvarauksen voi peruuttaa 24h ennen tapahtuman alkamista. Syntymäpäivien sairastumistapauksissa päivämäärän siirtäminen on mahdollista soittamalla Tennarin asiakaspalvelupisteeseen. 019 3691803.

Tapahtumavuorovaraus on sitova ja se tulee perua 14vrk ennen tapahtuman alkamista. Lohjan liikuntakeskus Oy:llä on oikeus peruuttaa tapahtumavuoro tarvittaessa.

Järjestyshäiriöt ja omaisuusvahingot

Kaikista järjestyshäiriöistä ja omaisuusvahingoista tulee tehdä ilmoitus Lohjan liikuntakeskus Oy:n sähköpostiin lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi. Liikuntapaikkojen käyttäjä on velvollinen korvaamaan hänen vastuullaan paikoissa olevien aiheuttamat mahdolliset vahingot.
Tupakan, alkoholin, nuuskan ja muiden huumausaineiden käyttö on kielletty Lohjan Liikuntakeskuksen hallinnoimissa paikoissa.

Liikuntapaikkojen turvallisuusohjeet

Selvitä varaamasi liikuntapaikan virallinen osoite ja mielellään koordinaatit. Koordinaatit löytyvät liikuntapaikkojen keskeiseltä paikalta. Muista onnettomuus ja ensiaputilanteissa ohjata opastus. Jokaisella käyttäjällä tulee olla ryhmän kokoon suhteutettuna esiapuvarustus itsellään. Varmista, että vuorollesi ei tule ulkopuolisia henkilöitä. Mikäli varkaus on tapahtunut soita 112 ja kerro mitä ja missä on tapahtunut. älä koske murto tai muihin selkeisiin rikospaikkoihin.


Tulipalon sattuessa: sammuta, pelasta, rajoita ja ilmoita.