Ti 15.00 +23 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, se 3 m/s.
Ke 15.00 +24 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 3 m/s.
To 15.00 +20 °C, Puolipilvistä ja poutaa, ne 2 m/s.
Tiistai 22.05.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Hemminki, Hemmo
Ilmoittaudu tästä
Olet tässä:  EtusivuIlmoittautuminen › Rekisteriseloste

Ilmoittautuminen

Rekisteriseloste

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n asiakas- ja laskutusasiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lohjan Liikuntakeskus Oy, Runokatu 1, 08100 Lohja (Y-tunnus: 0128283-9)

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään laskutusasiakkaiden tietojen hallintaan laskutusta varten. Myös normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa.

3. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi-, osoite-, syntymäaika ja yhteystiedot. Laskutusasiakkaiden henkilö- tai y-tunnukset.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli sopimuksista johtuvia asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

7. Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksentekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8. Rekisterin suojaaminen

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä kassajärjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. Käytöstä tallentuu käyttäjätunnus, aikaleima. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurein.

9. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

10. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä. Rekisteriseloste on nähtävissä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimistossa sekä www-sivuilla osoitteessa www.lohjanliikuntakeskus.fi

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimistossa. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. Tiedon korjaaminen

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt tai laskutusasioista vastaava henkilö.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.


Olet tässä:  Ilmoittautuminen › Rekisteriseloste
Sivun alkuun